Przypomnij sobie sytuacje, w których komuś doradzałeś lub kogoś karciłeś. Może jesteś za kogoś odpowiedzialny jako opiekun, przełożony, nauczyciel? Albo towarzyszysz radą przyjacielowi? Dzisiaj Jezus pokazuje, co jest ważne w prowadzeniu drugiego człowieka. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6,39–42 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: «Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego”.

Jezus przedstawia obraz dwóch niewidomych, z których jeden prowadzi drugiego. Przypomnij sobie zabawy z dzieciństwa, gdy szedłeś przed siebie na oślep. Wpadałeś na ściany, potykałeś się o rzeczy na podłodze. Czy byłeś w stanie dodatkowo poprowadzić kogoś do celu i nie upaść? A teraz pomyśl o słabości, z którą się zmagasz. Czy wpływa na twoje relacje z osobami, za które jesteś odpowiedzialny? Jakim przewodnikiem jesteś dla swojego przyjaciela, dziecka, pracownika? 

Każdego dnia prowadzisz innych i sam jesteś prowadzony. Ważne, by na tej drodze mieć swojego przewodnika. Może być nim Jezus. Przypomnij sobie, jaki był troskliwy wobec tłumów i czuły dla przyjaciół. Równocześnie jednak wymagał i karcił. Jakie cechy Jezusa Nauczyciela mógłbyś naśladować, służąc innym radą?

Jezus mówi: sam nie widzisz belki w swoim oku. Być może jakiś grzech tak w ciebie wrósł, że go nie dostrzegasz. I może ktoś z twojego otoczenia próbuje ci go pokazać. Pomyśl, jak reagujesz na napomnienia ze strony innych osób. A jak sam chciałbyś, by cię napominano? Zastanów się nad tym, słuchając jeszcze raz fragmentu Ewangelii.

Teraz możesz poprosić Ducha Świętego o dar mądrego prowadzenia osób, za które odpowiadasz. Możesz też prosić o pokorną otwartość na przyjmowanie rad innych. 

Chwała Ojcu…