Czy pamiętasz jakiś moment, gdy ciekawiło cię, co myślą o tobie ludzie? A szczególnie twoi przyjaciele? Dziś to Jezus zastanawia się nad tym. Wsłuchaj się w Jego rozmowę z przyjaciółmi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 16,13–20 
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Na samym początku Jezus pyta swoich uczniów o to, za kogo uważają Go ludzie. Apostołowie udzielają wielu odpowiedzi – to znaczy, że słyszeli wiele opinii o Chrystusie. Później słyszymy jednak, że ich zdanie jest inne niż wszystkich ludzi wokół. A jak jest z tobą? Jaki wpływ na twoje zdanie o Jezusie ma to, co mówią i myślą o Nim inni? 

Jezus zadaje uczniom drugie, ważniejsze pytanie: „Za kogo wy Mnie uważacie?”. Pan chce znać ich własne zdanie na Jego temat. O to samo Chrystus pyta dzisiaj ciebie. Zastanów się, kim jest dla ciebie Jezus? Czy jesteś zadowolony z waszej relacji, czy może chciałbyś, aby był On dla ciebie kimś więcej?

Kiedy Piotr nazywa Jezusa Mesjaszem, Pan odpowiada, że objawił mu to Ojciec. Chrystus wyraźnie zaznacza więc, że całą prawdę o Nim może powiedzieć nam jedynie Bóg. Dziś Bóg mówi także do ciebie poprzez tę Ewangelię. Słuchając jej jeszcze raz, zastanów się, co mówi ci ona o Jezusie. Czy jest to podobne do tego, co ty sam o Nim myślisz?

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co działo się podczas tej modlitwy. Powiedz Mu szczerze, za kogo Go uważasz. 

Chwała Ojcu…