27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Saturday, 22 sierpnia 2020

Okres zwykły, Łk 1,26–38
Wspomnienie NMP Królowej

Maryja, mimo że dzisiaj wspominamy Ją jako Królową, tak jak my wszyscy była przede wszystkim człowiekiem. Jej życie duchowe było podobne do naszego, a Bóg mówił do Niej w sposób, w jaki mówi do każdego z nas. Maryja była wrażliwa na swoje uczucia i potrafiła również rozeznawać, zanim podjęła decyzję. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 1,26–38 
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

Zdarza się, że ludzie kierują się w życiu intuicją. Idą za silnym przeczuciem, jakby głosem w ich wnętrzu. Ewangelista mówi, że anioł wszedł do Maryi i wtedy do Niej powiedział. Te dwa doświadczenia brzmią podobnie. Święty Ignacy nazywa je poruszeniami wewnętrznymi. Pomyśl, czy kiedyś doświadczyłeś takich poruszeń. Jeśli tak, to w jakich okolicznościach. 

Każdy człowiek doświadcza uczuć. Czasami są silne, innym razem delikatne, gwałtowne albo spokojne. Poruszenia wewnętrzne to też wrażenia i odczucia. Kiedy Maryja wyczuła obecność anioła w Niej, wtedy się zmieszała. Odczuła poruszenie na słowa anioła. A ty co czujesz w tej chwili? Jakie poruszenie duchowe ci towarzyszy?

Niektórzy mówią: „nie czuję tego, więc nie chcę się w to angażować”. Uczucia czy wewnętrzna intuicja skłaniają nas do konkretnych wyborów. Jednak przed podjęciem decyzji zawsze warto dołączyć rozumowe podejście. Maryja zmieszała się i rozważała słowa anioła. Czym bardziej kierujesz się w podejmowaniu decyzji, uczuciami czy rozumem? Przypomnij sobie ostatni ważny wybór w twoim życiu. Co tobą kierowało?

Porozmawiaj z Maryją o twoich decyzjach i poproś Ją o wstawiennictwo przy twoich wyborach. Następnie poproś Jezusa, aby dał ci łaskę łączenia uczuć i rozumu w momentach wyborów. 

Chwała Ojcu…