Jesteśmy zapraszani na wiele różnych wydarzeń, choć często brakuje nam czasu i energii, by we wszystkich wziąć udział. Słuchając przypowieści o zaproszonych na ucztę, wyobraź sobie obficie zastawione stoły i pięknie ubranych ludzi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 22,1–14 
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!» Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: «Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie». Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: «Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?» Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: «Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów». Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.

Król, przygotowawszy wspaniałą ucztę, spodziewa się przybycia gości. Jednak wielu zaproszonych odmawia, zasłaniając się swoimi obowiązkami. Nie chodzi tutaj o to, że nie mają czasu, ale o ich nastawienie. Wesele nie było dla nich ważne. Usłysz dzisiaj wyjątkowe zaproszenie Boga. Co symbolizuje uczta weselna w twoim życiu? Do czego Jezus cię dzisiaj zaprasza? 

Zdarza się, że ludzie ignorują zaproszenie Pana. On jednak się nie zniechęca i nieustannie szuka gości weselnych. Zapraszanie wszystkich napotkanych to uwzględnienie każdego, bez rozróżniania na dobrych i złych. Tak jakby każdy zasługiwał na udział w uczcie. Jak reagujesz na myśl, że jesteś zaproszony na wesele z Bogiem bez względu na grzechy, jakie popełniłeś? Czy chciałbyś odpowiedzieć dzisiaj na zaproszenie Jezusa skierowane osobiście do ciebie?

Nieodpowiedni ubiór symbolizuje pozorną pozytywną odpowiedź. Człowiek formalnie jest obecny, ale realnie daleko mu do wewnętrznej radości. Bywa, że twój dzień daje niewiele powodów, by się weselić. Jak wtedy dostrzec zaproszenie Jezusa do uczestnictwa w uczcie? Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, uświadom sobie, że zaproszenie jest ciągle aktualne niezależnie od tego, co dzieje się w twoim życiu.

Poproś Jezusa, aby dał ci gotowość odpowiadania na Jego zaproszenie. 

Chwała Ojcu…