Na początku tej modlitwy zastanów się nad postawą swojego serca, gdy przychodzisz do Boga, aby Go o coś poprosić. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 15,21–28 
Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha”. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela”. A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi”. On jednak odparł: „Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom”. A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Wtedy Jezus jej odpowiedział: „O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!” Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Wiara kobiety kananejskiej jest wielka i gorąca. Przyznaje to sam Jezus, gdy udziela jej pochwały. Jest głęboko przekonana, że Jezus jest tym, który może pomóc jej córce, wierzy w Jego boską władzę, dlatego trzykrotnie nazywa Go Panem. Czy kiedy przychodzisz na modlitwę, pamiętasz, że spotykasz się z wszechmogącym Bogiem? Ile wiary dostrzegasz w swoim sercu, gdy przychodzisz, aby porozmawiać z Bogiem o tym, czego pragniesz? 

Kobieta kananejska wykazuje godną podziwu pokorę. Można by się spodziewać, że po odmowie Jezusa uniesie się dumą i obrazi. Tymczasem ona nie ustaje w swoim proszeniu i zabieganiu o to, by Jezus jej pomógł. Jak reagujesz, gdy Bóg nie spełnia twoich próśb? Jak takie wydarzenia wpływają na twoją relację z Nim?  

Od kobiety kananejskiej możemy nauczyć się postawy człowieka, który zwraca się do Boga z modlitwą prośby. Ponownie wysłuchując fragmentu Ewangelii, zastanów się nad tym, jak chcesz, aby przebiegała twoja modlitwa w przedstawianiu Bogu próśb.  

Jezu, proszę Cię o to, abyś tak kształtował moje serce, bym w modlitwie prośby potrafił spotkać się z Tobą i lepiej Cię poznawał. Proszę Cię o łaskę serca wiernego, wytrwałego i pokornego, które pragnie w sposób czysty działać na większą Twoją chwałę. 

Chwała Ojcu…