Wchodząc w dzisiejszą modlitwę, wyobraź sobie rybaków, którzy po obfitym połowie siedzą przy sieciach i przebierają ryby. Popatrz na morze, piaszczystą plażę, posłuchaj szumu fal. Posłuchaj też słów Jezusa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 13,47–53 
Jezus powiedział do tłumów: „Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?” Odpowiedzieli Mu: „Tak”. A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Ewangeliczny obraz  rybaków rozdzielających złowione ryby. Co czujesz, myśląc o sprawach ostatecznych? Czy w codziennym zabieganiu myślisz o tym, że z każdym dniem przybliżasz się do tego ostatniego dnia swojego życia? 

W każdej chwili na świecie giną ludzie – w klęskach żywiołowych, katastrofach, wojnie czy światowej pandemii. Ich liczba i oddalenie powodują, że  nie zauważamy śmierci pojedynczego człowieka. Przywołaj w pamięci ludzi, których ostatnio spotkałeś. Czy poświęciłeś im czas? Czy uważnie dobierałeś słowa? Czy gdyby umarli, nie żałowałbyś zaprzepaszczenia okazji do jakichś wyjaśnień?

Tekst Suplikacji mówi „Od nagłej i niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie”, a mądre powiedzenie zaleca „Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro, a ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie”. Nie chodzi o to, by żyć w lęku przed śmiercią, ale o mądre życie ze świadomością, że jest ono wstępem do wieczności. Co dobrego mógłbyś zrobić, aby w obliczu śmierci nie żałować, że tego nie zrobiłeś?

Podziękuj Jezusowi za wszystko, czego doświadczyłeś na dzisiejszej modlitwie. Możesz Go też poprosić o łaskę dobrej śmierci, kiedy nadejdzie twój czas. 

Chwała Ojcu…