Wyobraź sobie uczniów przebywających w domu i dyskutujących o przypowieści, której nie potrafią zrozumieć. Snują domysły, szukają rozwiązań. Ktoś wykonuje gest bezradności, ktoś inny podpowiada kolejną możliwość. Nagle Nauczyciel wraca do domu. Zobacz, w jaki sposób siada obok nich, jak na nich patrzy. Usłysz, co mówi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 13,36–43 
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: „Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście”. On odpowiedział: „Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!”.

Jezus, porównując się do siewcy, mówi o dobrym nasieniu, którym są synowie królestwa. To ci, którzy znają swój cel wieczny. Nie chodzi o niebo czy piekło, a o sens własnego życia. Oni są świadkami sensu życia, którym jest przynoszenie dobrego owocu, kochanie tak jak kocha nas Jezus. Jakim człowiekiem chcesz być? Jakie owoce chcesz przynosić? 

Kto sieje chwast? Po co komu chwast? Chwast wyjaławia ziemię i nie przynosi dobrych owoców. Zagłusza ziarno, a nawet może sprawić, że zboże będzie zachowywać się jak chwast. Chwast jest zły, ale czy mamy go wyrwać? Nie, gdyż można wyrwać i zboże, a Jezus chce ocalić każdego. Co ty robisz? Walczysz z chwastem czy przynosisz dobry owoc?

Każdy z nas jest jakimś nasieniem, każdy z nas musi obumrzeć, aby wydać plon, osiągnąć cel, sukces, lecz od ciebie zależy, jakim nasieniem będziesz! To od ciebie zależy, czy będziesz wszczepiony w krzew winny – w Jezusa, czy będziesz przynosił dobry owoc, czy też staniesz się jak chwast, który wyjaławia ziemię, zagłusza innych i jako taki będzie spalony z innymi chwastami, które niszczą plony. Czego chcesz?

Ojcze, pobłogosław mnie, żebym zaufał Jezusowi. 

Chwała Ojcu…