Wyobraź sobie siewcę, który na polu sieje ziarna. Nie ma wpływu na to, co z nich wyrośnie, ale wierzy, że plon będzie obfity. Spójrz na swoje życie i zastanów się, jakie owoce zbierasz, kiedy słuchasz Słowa Bożego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 13,18–23 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.

Królestwo Boże może być dla każdego z nas czymś abstrakcyjnym. Jezus stara się tłumaczyć jego tajemnicę w przypowieściach. Słowo Jezusa ma moc – jest stwórcze. Może przemienić serce i życie każdego człowieka. Może być drogowskazem w trudnej i szarej codzienności. Może być lekarstwem dla chorej duszy. Czy dostrzegasz pozytywny wpływ, jaki ma na ciebie przebywanie z Bogiem podczas modlitwy? 

Ziarno, które zostało zasiane przez siewcę, przynosi różny plon – większy lub mniejszy. Jezus pokazuje, że zbawienie jest czymś możliwym do osiągnięcia. Jednak jest pewna przeszkoda. To szatan, który czyni wszystko, aby wykraść Słowa Boga z naszych serc lub zagłuszyć jego wzrost. Co wyrywa Słowo Boga z twojego serca? Co je zagłusza?

Jezus dobrze nas zna. Wie, co każdemu z nas dolega, co jest naszą słabością. Oczekuje obfitego plonu, ale cieszy się z owoców zebranych na naszą miarę. W tej przypowieści Jezus zapewnia, że każdy plon, nawet ten najmniejszy, ma wartość u Boga. Jakie są twoje pragnienia owocowania dla Boga?

Panie Jezu pragnę słuchać Twoich słów i coraz bardziej je rozumieć. 

Chwała Ojcu…