Wyobraź sobie Jezusa, który oddalił się od rodziny, by zacząć publiczne nauczanie. Otoczony apostołami i uczniami pozornie zapomina o najbliższych krewnych. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 12,46–50
Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”.

Jezus w nauczaniu często posługiwał się paradoksami, które szokowały Żydów. Tym, którzy znali Jego rodzinę, rzucił pytanie-wyzwanie: Któż jest moją matką i moimi braćmi? To pytanie we współczesnym świecie mógłby wykrzyczeć młody człowiek doświadczający kryzysu rodziny. Rozbite rodziny, przerwane ciąże, związki niesakramentalne, związki partnerskie, rodzice porzucający swoje dzieci, dorosłe dzieci pasożytujące na rodzicach, wykorzeniające migracje – ogrom nieuporządkowania niszczy Boży plan dla ludzkiej rodziny. Z tym, co ciebie bardziej dotyka, stań teraz przed Bogiem. 

Któż jest moją matką i moimi braćmi? – To pytanie we współczesnym świecie sięga głębiej, sięga podstaw naszej tożsamości. Spójrz na swoje życie, swoją tożsamość, rodzinę i środowisko. W obecności Jezusa zadaj sobie pytanie: co buduje twoje więzi z innymi ludźmi? Jeśli twoja rodzina jest dla ciebie źródłem zranienia, otwórz te rany na uzdrawiające działanie Boga.

Jezus jest w stanie przemienić nawet największe kryzysy i upadki. Nie siłą, lecz Duchem, który przekracza granice doczesnego porządku. On przychodząc na świat jako Syn Człowieczy posłuszny Ojcu, odnowił nasze międzyosobowe relacje, bo wszystkich ludzi uczynił swoimi braćmi, dziećmi dobrego Boga. Bożą rodzinę stanowią wszyscy, którzy pełnią wolę Ojca. Pomyśl, co jest wolą Ojca w twoich rodzinnych relacjach?

Na koniec poproś Jezusa o uzdrowienie twoich relacji z innymi, byś mógł w każdym bracie i siostrze widzieć Jezusa, a w Jezusie swojego Brata.

Chwała Ojcu…