W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus zaprasza, by stanąć w prawdzie. Wszystko, co cię otacza, jest Jego dziełem, a także Jego darem dla ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 5,33-37 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

W czasach Jezusa przysięgi były często nadużywane. Wybuchały nawet spory o to, których trzeba dotrzymywać ‒ tych na Boga; a których niekoniecznie ‒ na przykład na świątynię jerozolimską. Jezus tłumaczy, że należy działać przede wszystkim z Bogiem, zamiast powoływać się na własne siły ‒ ostatecznie wszystko i tak zależy od Niego. Pomyśl, czy jesteś gotowy przyjąć tę prawdę w swoim sercu. Jak wpłynie ona na twoje dotychczasowe życie? Co zmieni w twoim postępowaniu? 

Jezus zachęca swoich uczniów do roztropności w używaniu słów. Dziś przestrzega ich przed kłamstwem, które pochodzi od Złego. Brak prawdy niszczy zaufanie i spokój. Tylko prawda może nas wyzwolić. Gdzie jej brakuje, tam brakuje także Boga, który może działać tylko, gdy jesteśmy szczerzy z Nim oraz ze sobą. Pomyśl, które obszary twojego życia potrzebują Bożej prawdy i wyzwolenia? Gdzie brakuje ci szczerości? 

Jezus zachęca cię dzisiaj do jednoznacznej postawy, „tak, tak, nie, nie”. Wszelka dwuznaczność i brak prostolinijności, to znak działania ducha złego. Dotyczy to nie tylko wypowiadanych słów, ale przede wszystkim spójności słowa z działaniem, z postawą. Przyjrzyj się swoim słowom, deklaracjom i konkretnym działaniom. Jak oceniłby  je Jezus?

Zaproś dziś Jezusa, aby pomógł ci żyć w prawdzie i w zaufaniu do Niego. Proś o doświadczenie Jego pokoju i błogosławieństwa.

Chwała Ojcu…