30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Friday, 12 czerwca 2020

Okres zwykły, Mt 5,27-32 
108 Męczenników II wojny św.

Na początku tej modlitwy wycisz się, skoncentruj na oddechu i skieruj swoją myśl ku Bogu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 5,27-32 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”.

Jezus radykalizuje starotestamentalne prawo. Zewnętrzne przestrzeganie jego litery nie dotyka bowiem tego co istotne – ludzkiego serca. W dosłownym tłumaczeniu zdanie z Ewangelii brzmi: „Każdy kto patrzy, aby pożądać kobiety, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” ‒ co wskazuje na dopuszczenie do uprzedmiotowienia drugiej osoby. Ludzkie serce to przede wszystkim miejsce wolnej woli, które niezależnie od różnych emocji czy zewnętrznych trudności może pozostawać świątynią Ducha Świętego. Zaproś Boga do swojego serca, proś go o serce czyste i moc ducha. 

Jezus mówi, że w walce o czystość serca, o decyzję trwania przy Bogu trzeba często wyrzec się czegoś cennego. W tym sensie należy traktować symboliczną mowę o odcięciu ręki czy wyłupieniu oka, które są powodem do grzechu. Czystość serca, miłość, wymaga odrzucenia wszelkiego rozdwojenia, wymaga decyzji, która wiąże się z ofiarą, ale jest też swego rodzaju duchowym rozwiązaniem najbardziej dla ciebie optymalnym. Jezus mówi: „lepiej jest dla ciebie”... Jakie odczucia budzą w tobie te słowa?

Jezus nawiązuje też do nauki o małżeństwie i radykalizuje ją, wskazując  na nierozerwalność związku. To co jest jednym z największych darów Boga, jest również często najbardziej niszczone przez grzech i ludzką słabość. Oddaj Bogu swoją rodzinę, aby On sam ją umacniał i błogosławił.

Porozmawiaj z Panem o swoim sercu, o jego głodach i tęsknotach, które tak często oddalają nas od Niego i drugiego człowieka. Oddaj się Bogu, bo On sam jest twoim spełnieniem. 

Chwała Ojcu…