Jezus wspomina dziś swoim uczniom o Prawie Bożym. Jego słowa są skierowane także do ciebie. Wyobraź sobie, że siedzisz obok Niego. Wsłuchaj się w Jego głos i sprawdź, co ma do powiedzenia. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 5,17-19 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

Nauczyciel mówi dziś apostołom, że Prawo Boże nigdy się nie zmieni. Pan pokazuje, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Pomyśl przez chwilę o słowie „prawo”. Czy widzisz w nim zbiór zakazów? Czy raczej coś, co cię chroni i prowadzi? A może jeszcze coś innego? 

Jezus mówi dziś także, że nie chce Prawa znieść, lecz je wypełnić. Tym wypełnieniem była Jego wielka miłość do ciebie, która zawiodła Go aż na krzyż. Wszystkie zasady Boga mieszczą się w tym, że On kocha cię bardziej niż własne życie. Tak bardzo, że zginął i zmartwychwstał dla ciebie. Jak chcesz Mu dziś odpowiedzieć na tę miłość?

Jezus wzywa apostołów do wypełniania Prawa, a więc do większej miłości, na wzór Jego Miłości. To zaproszenie skierowane jest również do ciebie. Pan zachęca cię, abyś kochał wciąż bardziej i więcej. Słuchając jeszcze raz fragmentu Ewangelii, pomyśl – gdzie udaje ci się wypełniać Jego Prawo, a w których miejscach chcesz prosić Go o pomoc, by kochać mocniej?

Na koniec możesz prosić Jezusa, by uczył cię kochać coraz bardziej, tak jak kocha On sam. 

Chwała Ojcu…