Przystępując do rozważania Słowa, wyobraź sobie dwa światy: świat przed Chrystusem - mdły i pogrążony w ciemnościach, oraz świat Jego królestwa - jasny i pełen życia.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 5,13-16 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Soli zawdzięczamy smak żywności i zachowanie jej od zepsucia. Jest tak cenna, że kiedyś była nawet substytutem pieniądza. Światło jest symbolem życia i poznania. Bez soli i bez światła życie pogrąża się w ciemności, traci smak, ulega rozkładowi. Jakie jest twoje chrześcijaństwo: jasne i radosne czy zgaszone i ponure? Co jako osoba wierząca wnosisz do swojego życia i otoczenia? 

Porównując swych uczniów do soli i lampy, Jezus przypomina nam, że dar wiary i Jego bliskość są czymś wyjątkowym. Mają moc przemieniać wszystko, z czym się zetkną: życie osobiste, relacje, struktury społeczne, historię świata. Dlatego ten dar nie jest tylko na prywatny użytek. Prawdziwa więź z Jezusem, wzrastanie w Jego miłości promieniuje na zewnątrz, pozwala pełniej smakować codzienność, sprawia, że nasze oczy widzą niedostrzegalne i są bardziej wrażliwe na potrzeby innych.

Pomyśl, jakim darem jesteś dla innych! Niech ten dar rozlewa się dookoła, przenika wszystkie środowiska, w których żyjesz. Niech będzie źródłem nie tylko twojej wdzięczności Bogu, ale przez ciebie niech pobudza do wdzięczności wszystkich, którzy z tobą przebywają. Twoje radosne, żywe chrześcijaństwo stanie się świadectwem głoszącym chwałę i dobroć Boga.

Proś Pana, by pomógł ci stale odnawiać dar bycia solą i lampą świata. Ogarnij modlitwą współczesny świat, by nigdy nie zabrakło w nim chrześcijańskiego świadectwa. 

Chwała Ojcu…