Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje, jak Mistrz naucza swoich uczniów i tłumy ludzi. Posłuchaj obietnic, jakie Jezus daje swoim wyznawcom. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza.
Mt 5,1-12 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Uczniowie podążali za Jezusem, towarzysząc Mu w Jego nauczaniu i działalności. Mistrz wyszedł na górę, a uczniowie zbliżyli się do Niego. Spróbuj pomyśleć o tłumie, który otaczał Nauczyciela. Czy czujesz potrzebę zbliżenia się do źródła słów? Jak myślisz, co możesz zrobić, by lepiej słyszeć Mistrza? 

W kazaniu, które głosi Jezus jest wiele obietnic błogosławieństwa Boga. Mistrz obiecuje szczęście dla tych, którzy cierpią niedostatek, zmagają się z cierpieniem, walczą o sprawiedliwość. Jak reagujesz na tyle obietnic ze strony Pana? Spróbuj odnieść Jego słowa  do swojego życia. 

Będąc przy Bogu, można na bieżąco czerpać ze źródła mądrości, pokoju i miłości. Wsłuchując się we fragment Ewangelii, spróbuj dostrzec rozległy tłum. Wzbudź w sobie pragnienie, by być odpowiednio blisko Nauczyciela. 

Podziękuj Bogu za wspólnie spędzony czas. Poproś Go, by był z tobą w tym, co przeżywasz w swoim sercu. 

Chwała Ojcu…