Wyobraź sobie ciepły, letni wieczór ostatniego dnia twojego wypoczynku. Pomyśl o wdzięczności i radości, jakie czujesz za miniony czas. Weź kilka głębokich oddechów, pozwól, by ten obraz i emocje, jakie odczuwasz, wprowadziły cię w dzisiejszą scenę z Ewangelii. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 17,11b–19 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Jezus wie, że jest to Jego czas pożegnania. Ma świadomość dni i miesięcy spędzonych wspólnie z uczniami. On towarzyszył im we wzrastaniu, oni uczyli się Jego stylu bycia. Dobrze zna ich pragnienia, ale również możliwości, dlatego wstawia się za nimi do Ojca, prosząc: „uświęć ich w prawdzie”. Pomyśl przez chwilę, czym dla ciebie jest świętość, o co konkretnie dla ciebie prosi Jezus? 

Jezus ma świadomość swojej bliskiej relacji z Ojcem i o taką samą jedność prosi również dla swoich uczniów. Jedność nie musi być jednomyślnością ani dopasowywaniem się do drugiej osoby. To bardziej proces uważnego słuchania się nawzajem i uwzględniania swoich potrzeb. Zastanów się nad jedną rzeczą, jaką możesz dzisiaj zrobić dla budowania jedności z innymi ludźmi lub Bogiem.

Słuchając powtórnie tekstu Ewangelii, zwróć uwagę na to, jakie uczucie Pan Jezus pragnie, by Jego uczniowie mieli w pełni, kiedy wróci już do domu Ojca. Pomyśl, jakie uczucie było dla ciebie dominujące w ostatnim czasie.

Kończąc dzisiejszą modlitwę, spróbuj zwrócić się do Ojca tak bezpośrednio jak zrobił to Jezus, mówiąc, co dla ciebie było w tym rozważaniu najważniejsze. 

Chwała Ojcu…