Jezus jest twoim Przyjacielem i nie przestanie cię kochać. Wyobraź sobie, jak patrzy na ciebie ‒ gotowy, aby cię wysłuchać. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 15,12-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Znalezienie prawdziwego przyjaciela jest jak odszukanie głęboko ukrytego, drogocennego skarbu. Przyjaźń to radość mnożona razy dwa i smutek dzielony z drugą osobą. To podanie ręki, promyk słońca w pochmurny dzień, przytulenie do swego serca. Czym przyjaźń jest dla ciebie? 

W dzisiejszym słowie Jezus zapewnia cię, że nie jesteś sługą, ale Jego przyjacielem. Pan ofiarowuje ci dzisiaj swoją przyjaźń. Mówi o sobie, zdradza tajemnice, przedstawia swój sposób patrzenia na siebie i drugiego człowieka oraz na Królestwo Boże. Otwiera przed tobą swoje serce jak przed przyjacielem. W jaki sposób doświadczyłeś ostatnio przyjaźni z Jezusem w swoim życiu?

Zażyłość z Jezusem rodzi w sercu wiele owoców. Żyjąc w przyjaźni z Nim, otrzymujesz więcej niż się spodziewasz. Taka bliskość obfituje w szczerość i otwartość, pokój serca oraz pragnienie bycia dobrym i cierpliwym. Zastanów się, jak wygląda twoja przyjaźń z Jezusem.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania podziękuj za wszystkie natchnienia i pragnienia, które zrodziły się w twoim sercu. 

Chwała Ojcu…