Wyobraź sobie podniosłą atmosferę Ostatniej Wieczerzy. Jezus przed swoją śmiercią zbiera najbliższych uczniów, żeby wyjawić im najgłębsze tajemnice swojej nauki. Wśród Jego uczniów jesteś również ty. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 14,21-26 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”. Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: „Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?” W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.

Miłość to wzajemne obdarowywanie się, przez które jeden staje się życiem drugiego. Gdy chcesz kochać Jezusa, Jego osoba staje w centrum twojego życia. Uczysz się wtedy kochać Go całym sobą ‒ sercem, umysłem, ciałem. Jest to niekończący się proces wzrostu. Do jakiego kolejnego kroku zaprasza cię dzisiaj Pan Bóg? 

Twoja miłość do Jezusa, która jest jednocześnie nieustannie przyjmowanym darem od Boga, stawia Jezusa w centrum twojego życia. Miłość Jezusa do ciebie ‒ doskonała i pełna ‒ stawia ciebie w centrum Jego serca. Jest zainteresowany tobą, twoimi sprawami, kłopotami i troskami. Tak jak On wyjawia ci swoje najgłębsze tajemnice, tak i ty powiedz Mu o wszystkim, co jest dla ciebie teraz ważne. 

Dzięki więzi z Jezusem w twoim życiu obecna jest cała Trójca. Syn, Ojciec i Duch Święty mają mieszkanie w tobie, stajesz się prawdziwą świątynią Boga. Proś o to, żeby jeszcze pełniej tego doświadczyć i ucieszyć się tym. Niech słowa Jezusa jeszcze raz dotrą do głębi twojego serca. 

Podziękuj Jezusowi za Jego miłość do ciebie. Proś, aby Duch Święty inspirował cię do odwzajemnienia tej miłości i stawania się coraz bardziej mieszkaniem Boga. 

Chwała Ojcu…