Zatrzymaj się, wycisz swoje myśli i uspokój serce. Wsłuchaj się w to, co Jezus mówi dziś do swoich uczniów. Proś Ducha Świętego, aby pomógł ci usłyszeć to, co Pan dziś mówi również do ciebie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 14,7–14 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Filip wraz z innymi uczniami już od trzech lat chodził z Jezusem. Jezus dzielił z nimi swoje życie, codzienny trud i zmęczenie. Uczniowie znają Go. Byli świadkami tego, jak nauczał, czynił znaki i cuda. Mimo to w uczniach pozostaje wciąż jakaś niepewność. Dlaczego? Może dlatego, że nie przeszli jeszcze przez Paschę Jezusa? A ty od jak dawna możesz powiedzieć, że znasz Jezusa? 

Można dużo wiedzieć o Jezusie, ale wciąż Go nie znać. Poznanie Jezusa jest procesem i wymaga zaangażowania nie tylko umysłu, ale także serca. Nabywanie wiedzy o Nim należy połączyć z czasem przeznaczonym na bycie z Nim. Jakie jest twoje przebywanie z Jezusem?

Papież Franciszek w jednej ze swoich homilii powiedział: „Nie można poznać Jezusa bez zaangażowania się wraz z Nim”. Właśnie do takiego poznania zaprasza nas dziś Jezus. Jest to poznanie, które wydaje owoce wiary przez świadectwo życia i czyny Jego uczniów. Słuchając ponownie Ewangelii, poproś o siły do podjęcia trudu poznawania Jezusa poprzez zaangażowanie się wraz z Nim.

Pomódl się o to, aby patrząc na to, co robisz, ludzie obok ciebie z łatwością mogli rozpoznać, że żyjesz blisko Jezusa. 

Chwała Ojcu…