Ostatnie słowa Jezusa do uczniów zachęcają nas do pełnego nadziei głoszenia Dobrej Nowiny. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 16,15-20 
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Kogo trzeba przede wszystkim ewangelizować? Siebie. Pierwszą naszą troską powinno być dbanie o własne życie duchowe i relację z Bogiem. Ile jest w tobie Chrystusa, tyle możesz Go zanieść innym. Ewangelizacja jest dzieleniem się z innymi radością poznania i bliskości Boga. Jeśli sami nie jesteśmy zewangelizowani, to będziemy tylko moralizatorami, ideologami lub handlarzami świętościami. Jakie myśli teraz ci towarzyszą? 

Pierwszymi adresatami Dobrej Nowiny są wszyscy chorzy, słabi, doświadczeni przez życie, samotni, cierpiący, odrzuceni, grzesznicy, ponieważ Jezus jasno powiedział, że lekarza potrzebują chorzy, a nie zdrowi. I dlatego zachęca, żeby przychodzili do Niego wszyscy obciążeni i utrudzeni. Twoi najbliżsi znają twoje poglądy, widzą, jak żyjesz. Prawdziwa ewangelizacja to świadectwo miłości, cierpliwości, przebaczenia i modlitwy. Do jakiej postawy zachęca cię dzisiaj Duch Święty? 

W dzisiejszych czasach nie trzeba jechać na koniec świata, żeby być misjonarzem. W Polsce większość ludzi nie chodzi do kościoła, nie wie, czym jest Dobra Nowina, nie zna Chrystusa. Pierwszym środkiem ewangelizacji jest Pismo święte. Wystarczy że pozwolisz, aby cię przeniknęło. Do owocnej ewangelizacji potrzeba też wspólnoty żyjącej miłością, w której uczymy się, jak nieść swój krzyż i kochać nieprzyjaciół. Czy masz doświadczenie takiej wspólnoty, pobudzającej twoją wiarę?

Prośmy o nowy zapał i siły do głoszenia Ewangelii w naszej Ojczyźnie. 

Chwała Ojcu…