30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Friday, 24 kwietnia 2020

Okres wielkanocny, J 6,1-15 
św. Jerzy

Jezus jest mądrym i cierpliwym nauczycielem. W Jego zachowaniu możesz znaleźć wskazówki, jak owocnie współpracować z Bogiem. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 6,1-15 
Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?” A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział Mu Filip: „Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać”. Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” Jezus zaś rzekł: „Każcie ludziom usiąść”. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: „Ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat”. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Jezus dostrzegł głód ludzi i zwrócił się do Filipa z pytaniem: „Gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli?”. To niesamowite zaproszenie do aktywnej współpracy z Bogiem. Nie pada żadne dokładne polecenie lub szczegółowa instrukcja. Pan odwołuje się do ludzkich zdolności, prowokuje do twórczego zaangażowania. Czasem deklarujemy, że chcemy wolności, ale jednocześnie wolimy gotowe rozwiązania objawione precyzyjnie przez Boga. Zastanów się, jak reagujesz, gdy podczas modlitwy dostajesz niewyraźne wskazówki lub ciszę zamiast gotowego rozwiązania?

Kolejną pułapką, w którą możesz wpaść jest myśl, że gdy popełnisz błąd,  dojdzie do katastrofy. Tymczasem, gdy wybierzesz źle, świat się nie zawali, a Bóg, który wie, jak byłoby najlepiej, pomoże ci naprawić pomyłkę, szanując jednocześnie twoją wolność. Przyjrzyj się, jakie uczucia budzą się w tobie, gdy słyszysz o tak dużej wolności otrzymanej od Niego. 

Gdy już podejmiesz się odpowiedzi na zadane  pytanie i odkryjesz rozwiązanie najlepsze z punktu widzenia Boga, a następnie zrealizujesz wasz plan, to zaobserwujesz, że przyniosło to wszystko wiele dobra innym ludziom i radości tobie. Jednak w ostatnim zdaniu dzisiejszego fragmentu Ewangelii znajdziesz wskazówkę, jaki powinien być twój ostatni krok, aby ta historia na pewno skończyła się dobrze. Tak jak Jezus idź na górę, żeby spotkać się z Ojcem.

Opowiedz Ojcu o tym, co było dla ciebie ważne w czasie tej modlitwy. Spędź chwilę czasu w Jego obecności. 

Chwała Ojcu…