30
07.2021
św. Piotr Chryzolog Mt 13,54-58
0,00 / 0,00

Wednesday, 22 kwietnia 2020

Okres wielkanocny, J 3,16-21
bł. Idzi z Asyżu

Choć wszyscy pragniemy miłości, często boimy się ją przyjąć, bo nie wierzymy, że jest prawdziwa. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus tłumaczy, że On sam jest dowodem bezgranicznej Bożej miłości. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 3,16-21
Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.  Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu”. 

Zastanów się, kiedy kogoś kochasz. Gdy mówisz, że kochasz? Gdy radujesz się obecnością ukochanej osoby? A może wtedy, gdy oddajesz z miłości to co najcenniejsze ‒ siebie? Bóg dowiódł swojej miłości, oddając nam Siebie w osobie swego Syna. 

Spróbuj zobaczyć w Bogu nie sędziego, który czyha na twoje potknięcia, ale miłującego Ojca, który pragnie twego zbawienia. Ofiarowuje życie w miejsce śmierci, zbawienie zamiast potępienia. On bowiem nie pragnie śmierci grzesznika, ale chce, by się nawrócił i żył. Po to Jezus umarł na krzyżu i po to zmartwychwstał. Jakie uczucia rodzą się teraz w tobie?

Sąd Boży to triumf miłosierdzia przed sprawiedliwością. Bóg nie odrzuca nikogo, o każdego walczy miłością do końca. To my sami, grzesząc, wybieramy ciemność bez Boga. Pomyśl, co najbardziej przeszkadza ci zbliżyć się do Jego światła i uwierzyć w przebaczającą miłość? Jakie zachowania, wydarzenia, nawyki, brak pojednania?

Na koniec stań w duchu wobec Jezusa, wpatruj się w Jego miłosierne serce i proś gorąco o światło prawdy: o Nim, o sobie, o miłości, która wszystko przemienia.

Chwała Ojcu…