Wyobraź sobie starca, mędrca, który wymyka się w nocy, żeby spotkać Jezusa. Zostaw wszystkie zajmujące cię sprawy i przyjdź do Pana, żeby się z Nim spotkać i posłuchać, co chce ci powiedzieć. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 3,7b-15 
Jezus powiedział do Nikodema: „Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”. Na to rzekł do Niego Nikodem: „Jakżeż to się może stać?” Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: „Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”.

Nikodem ‒ szanowany dostojnik żydowski ‒ przychodzi nocą. Być może wynika to z lęku, który jednak zostaje przezwyciężony przez pragnienie spotkania Jezusa. Jakie są twoje pragnienia i lęki związane ze spotkaniem z Jezusem? Czy pozwalasz Mu się przyciągnąć? Co cię przed tym broni? 

Nikodem czuje się nieco zagubiony, gdyż Jezus zachęca go do zmiany myślenia i porzucenia utartych schematów. Czy masz w sobie tyle odwagi i zaufania, żeby zrezygnować ze starego życia i rozpocząć nowe ‒ według Ducha? Czy jesteś gotowy poddać swoją wolę Ojcu i zrezygnować ze swoich planów?

Żeby zacząć nowe życie, trzeba zakończyć stare. Żeby żyć według Ducha, trzeba porzucić życie cielesne. Wsłuchaj się jeszcze raz w słowa Chrystusa i zastanów się, czy dajesz Mu się przemieniać, odnawiać swoją wiarę i relację z Nim. Czy idziesz tam, gdzie cię posyła? Czy jesteś otwarty na Jego Słowo i pełnienie Jego woli?
 
Poproś Jezusa, żeby odnawiał twoją wiarę, aby była zawsze młoda, oraz żebyś szedł za Jego głosem, gdziekolwiek cię pośle. 

Chwała Ojcu…