Usłyszysz dziś o reakcjach osób bliskich Jezusowi na Jego zmartwychwstanie. Pomyśl przez chwilę, jak ty reagujesz na tę wiadomość. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 16,9-15 
Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Maria Magdalena była pierwszą osobą, jakiej Jezus ukazał się po zmartwychwstaniu. Papież Franciszek nazwał ją Apostołką Apostołów. Bez wahania podzieliła się swoją radością. Zaniosła najważniejsze przesłanie naszej wiary, ale nie została przyjęta nawet przez tych, którzy byli bliscy Jezusowi. A może ty też czasem nie mówisz o swojej wierze, bo boisz się odrzucenia?

Po śmierci Jezusa uczniowie byli w rozpaczy. Nie rozumieli tego, co się stało. Mieli zupełnie inne wyobrażenie o Jezusie, o Jego misji, tak jakby nie zrozumieli Jego nauczania, mimo że przez trzy lata byli przy Nim. Może też jesteś blisko Jezusa, słuchasz Go, modlisz się, uczestniczysz w życiu Kościoła. Przypomnij sobie sytuację, gdy przeżywałeś utratę kogoś bliskiego lub czyjeś cierpienie, które bardzo cię dotknęło, a którego nie rozumiałeś. Czy potrafiłeś wtedy zaufać Jezusowi?

Jezus spotyka się z brakiem wiary swoich uczniów oraz ich uporem w przyjęciu prawdy o zmartwychwstaniu. Wyrzuca im to, ale ich samych nie odrzuca. Wręcz przeciwnie, wysyła ich na misję. Mają iść na cały świat i głosić to, w co sami na początku nie uwierzyli. To bardzo dobra wiadomość dla nas. Bóg nie zraża się naszym niedowiarstwem, słabością i uporem. Wskazując na nasze braki, uświadamia nam fakt, że bez łaski nie możemy nic zrobić. Z Nim zaś możemy wszystko. Do czego Jezus zaprasza cię dzisiaj?

Podziękuj Jezusowi za wiarę. Powiedz Mu bez lęku o swoich wątpliwościach, prosząc o umocnienie w wierze.

Chwała Ojcu…