Przypomnij sobie sytuację, gdy z powodu bałaganu lub roztargnienia nie mogłeś odnaleźć jakiejś rzeczy w swoim domu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka.
Mk 12,28b-34 
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

Czasami nasza wiara może wydawać się chaosem. Prawo, przykazania, symbole religijne, prawidła życia duchowego – jak się w tym wszystkim odnaleźć? Zastanów się, czy nie pogubiłeś się w swojej wierze. Może nie wiesz, gdzie jesteś i co masz czynić? 

Może uczony z Ewangelii był w tej samej sytuacji? Posiadał wielką wiedzę, ale zgubił właściwy kierunek. Trzeba mieć dużo odwagi – szczególnie jeśli zajmuje się jakieś ważne stanowisko lub posiada autorytet – aby przyjść do Boga i jak prosty uczeń zapytać: Boże, którędy? Pokora jest łaską, która pokazuje ci, do kogo masz pójść po ratunek. Zapytaj Boga, co w twoim życiu jest najważniejsze.

Pokora to widzenie w prawdzie. Prawda jest prosta. Nie wymaga piętrowych uzasadnień. Czy potrafisz spojrzeć na siebie w prostocie, bez uzupełniania swojego wizerunku o różne usprawiedliwienia? 

Patrząc na Boga Miłości, poproś Go, abyś mógł coraz głębiej i na nowo odkrywać Bożą miłość w swoim życiu.