Codziennie słyszymy wiele słów. Czasami wręcz zalewa nas słowotok ze strony innych osób lub mediów. Czasami sami zalewamy innych potokiem słów. Zwykle nie zastanawiamy się, jaką moc ma słowo. Na początku Adwentu jesteśmy zaproszeni, aby zatrzymać się nad wiarą w moc słowa Jezusa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 8,5–11 
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź!» – a idzie; drugiemu: «Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: «Zrób to!» – a robi”. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.

Setnik, poganin, stanął przed Jezusem twarzą w twarz. Popatrzył Mu prosto w oczy i otworzył przed Nim swoje serce. Wypowiedział przed Nim swoje pragnienia. Wierzył, że słowa Pana mogą zaspokoić pragnienia jego serca. Trwając na modlitwie, ty też stoisz przed Jezusem twarzą w twarz. Jakie pragnienia są teraz w twoim sercu, które chcesz wypowiedzieć przed Chrystusem? 

Dzisiejsza Ewangelia przypomina o tym, że jednym ze sposobów przychodzenia Jezusa do serca człowieka jest Jego słowo. Jezus przychodzi także sam jako Słowo, które stało się Ciałem. Jak w twoim życiu przychodzi do ciebie słowo Jezusa? Jak często dajesz szansę Jezusowi, by Jego słowo do ciebie przemawiało?

Setnik wierzył w moc słowa Jezusa. Wierzył, że Jego słowo jest uzdrawiające. Słowa setnika powtarzamy w czasie każdej Eucharystii przed przyjęciem Ciała i Krwi Pańskiej w Komunii świętej. To wyrażanie pragnienia, by Jezus uzdrawiał w nas to, co On sam chce. To słowa, które pomagają nam otwierać serce na przychodzącego Pana. Co najbardziej utrudnia ci otwieranie się na uzdrawiające słowa Jezusa?

Wypowiedz przed Jezusem swoją modlitwę. Niech to będzie modlitwa płynąca z głębokości twojego serca.