Wyobraź sobie na początku tej modlitwy, że siedzisz z Apostołami przy stole. Jest już po posiłku, ale rozmowy wciąż trwają. Nagle pada prośba, wsłuchaj się, jak Jezus na nią odpowiada. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 17,5–10 
Apostołowie prosili Pana: „Dodaj nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź zaraz i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”. 

„Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy…” Jaka jest twoja wiara teraz? Czy jest mocna i niezachwiana, a może twoje serce rozdarte jest przez wątpliwości i rodzi się w tobie prośba o jej przymnożenie? Nie myśl o tym, jaka powinna być twoja wiara ani co teraz z nią zrobić, tylko stań w szczerości przed Jezusem. 

Wiara nie bierze się z uznania za prawdopodobne jakichś abstrakcyjnych prawd, z samego czytania mądrych książek, ale z doświadczenia, ze spotkań z żywym Bogiem. Przyjrzyj się teraz ostatniemu tygodniowi. Czy udało ci się spotkać z Bogiem, doświadczyć Jego miłosierdzia? Czy wydarzyło się coś, co przypomniało ci o Jego miłości i w ten sposób obudziło w tobie wiarę: udział w Mszy Świętej, modlitwa, spowiedź, rozmowa, usłyszane świadectwo?

W świetle wiary, która rodzi się z miłosnej relacji z Bogiem, możemy inaczej spojrzeć na drugą część dzisiejszej Ewangelii. Jezus całym swoim życiem pokazuje, jak miłość realizuje się przez służbę. Można jednak służyć nie z miłości, ale z przymusu, bo tak wypada, bo to mój obowiązek. Zobacz, z jakich powodów służysz swoim najbliższym, służysz Bogu. Czy czasem nie jest tak, że obowiązek uśmierca miłość?

Na koniec modlitwy poproś Jezusa o doświadczenie Jego miłości, które wzmocni Twoją wiarę.