Działanie wypełnia często cały dzień. Przypominamy sobie nasze życie przez pryzmat aktywności. Dziś Jezus zaprasza, by działać tak jak On. Otwórz serce na przyjęcie Jego nauki. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6,12–19 
Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Zanim Jezus wybierze apostołów, modli się długo sam przed Bogiem. Działanie chrześcijanina wymaga modlitwy. To na modlitwie człowiek otrzymuje rozkaz od Boga, by działać tak, a nie inaczej. Wyobraź sobie najbliższą przyszłość. Jakie aktywności wymagają dłuższej modlitwy przed ich podjęciem?

Jezus zszedł z apostołami z góry i zatrzymał się na równinie. Zatrzymanie poprzedza działalność wśród tłumu. Przed wykonaniem drobnych nawet czynności warto znaleźć chwilę na zatrzymanie się. Możesz wtedy pomyśleć: „W jakim miejscu jestem?”, „Jak się czuję?”, „Co teraz zamierzam zrobić?”. W jaki sposób możesz przypominać sobie o konieczności zatrzymania?

Jezus naucza i uzdrawia, mając przy sobie bliskich towarzyszy, apostołów. Troska o wsparcie jest kluczowa dla dobrego działania. Gdy czuję, że mogę liczyć na życzliwych mi ludzi, działam chętniej i skuteczniej. Kogo chciałbyś widzieć przy sobie podczas najbliższej ważnej aktywności? Jak możesz się zatroszczyć o obecność tej osoby? 

Porozmawiaj z Jezusem o ważnym działaniu, które jest przed tobą. Opowiedz Mu o swoich uczuciach związanych z tą aktywnością. Poproś, by uczył cię działać z namysłem. Proś także o życzliwych ludzi, którzy będą dla ciebie wsparciem.