24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Wednesday, 17 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 11,25–27
św. Aleksy

Dzisiaj posłuchasz o objawieniu tajemnicy królestwa Bożego prostym ludziom. Wsłuchaj się w to, co o nich mówi Jezus, w jaki sposób ich traktuje.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 11,25–27
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

Jezus woła do swego Ojca. Chce ci uświadomić, że to, co mówi, pochodzi właśnie od Niego. Tajemnicę, którą Bóg przekazuje Jezusowi, Chrystus chce objawić także tobie, uświadomić ci, że jesteś nietuzinkowy, że nie ma dwóch takich samych osób jak ty, a mimo to zna cię po imieniu. Jakie odczucia budzi to w tobie?

Chrystus bez wahania zgadza się z tym, co upodobał sobie Ojciec. Może trapi cię teraz jakiś problem? Czasami w sytuacjach trudnych dobrze jest powiedzieć. „Jezu, Ty się tym zajmij, pomóż mi i wejdź w to doświadczenie”, a nawet jeśli nie czujesz Jego obecności, to On i tak jest.

Prostaczek nie potrzebuje, by Chrystus wyjaśniał wszystkie przypowieści z punktu widzenia fizyki i dostarczał naukowych dowodów. Nie musi prowadzić sporów teologicznych czy filozoficznych. Prostaczek to człowiek słuchający sercem, który sytuację z przypowieści umie odnaleźć w swojej codzienności. Słuchanie sercem jest czymś dalej idącym niż słuchanie rozumem. Czy słucham Ewangelii sercem?

Jezu, Ty znasz mnie dokładnie, nigdy nie opuszczasz i przyjmujesz, nawet jeśli „zawalam” chrześcijaństwo. Pomóż mi odnaleźć Cię w zwyczajnych momentach życia.