24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Thursday, 11 lipca 2019

Okres zwykły, Mt 19,27–29
Święto św. Benedykta, patrona Europy

Ten dzień jest zaproszeniem od Jezusa do przyjaźni z Nim. Oczyść swoje myśli i wsłuchaj się w Jego słowo. Otwórz swoje serce i przyjmij Jego propozycję. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza
Mt 19,27–29
Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność”.

Piotr myśli po ludzku. Chce wiedzieć, jaka czeka go nagroda za to, że poszedł za Mistrzem, zostawiając to, co do tej pory było dla niego ważne. Ludzie często myślą podobnie. Oczekują nagrody za to, że potrafią z czegoś zrezygnować w imię większej wartości. Takie myślenie prowadzi do koncentracji na sobie, na swoim ego. Przypomnij sobie sytuację, kiedy zrobiłeś coś dobrego bez nagrody. Czy czułeś wewnętrzny ból lub bunt z tego powodu? 

Odpowiedź Jezusa jest prosta. Jest nią Jego przyjaźń. Dzięki niej każdy chrześcijanin może wzrastać. W niej doświadcza się wiernej miłości. To przyjaźń, która nie ma względu na osoby – jest otwarta na wszystkich. Bo Jezus do każdego bez wyjątku kieruje wezwanie do ufnego pójścia za Nim. Co w twoim przypadku oznacza opuścić wszystko dla Jezusa?

Obietnica Jezusa jest zachętą do tego, by wiernie przy Nim trwać. Starać się każdego dnia na nowo podejmować trud modlitwy, ofiarowania Mu swojego życia, wszystkich trudnych spraw. Umocnieniem w tym jest Jego zapewnienie o wspaniałej nagrodzie za tak wielkie poświęcenie. Jakie uczucia rodzą się teraz w twoim sercu?

Podziękuj Jezusowi za dar tej modlitwy. Za dar Jego przyjaźni.