24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Sunday, 26 maja 2019

Okres wielkanocny, J 14,23-29
VI niedziela wielkanocna. św. Filip Nereusz, Dzień Matki

Za chwilę staniesz razem z uczniami przed Jezusem. Wsłuchaj się w Jego słowa. Zwróć uwagę na to, co dziś szczególnie chce ci przekazać. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 14,23-29 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

Jezus zdaje sobie sprawę, że Jego odejście będzie trudnym doświadczeniem dla uczniów. Dlatego pokazuje im szerszą perspektywę. Uświadamia, że ich bliskość z Nim nie jest ostateczna – jest zaproszeniem do czegoś o wiele większego. Chce ich zaprowadzić do Ojca. Nauczyć dzielenia się z innymi doświadczeniem Jego Miłości. Do kogo prowadzi cię twoja relacja z Jezusem? 

Jezus wie, że nawet doświadczywszy Jego Miłości, uczniowie nie będą w stanie o własnych siłach kochać tak, jak Bóg. Dlatego zapowiada Ducha Świętego, który zostanie ich nauczycielem. Obiecuje, że Duch Święty będzie uwalniał ich od osamotnienia i lęku. Że przyniesie im pokój serca. Czy zauważasz owoce swojego otwierania się na natchnienia Ducha Świętego? 

Jezus mówi uczniom, że jeśli ktoś go miłuje, będzie zachowywał Jego naukę. Co jest w niej najważniejsze? Miłość Boga i bliźniego. Nie możemy w relacji z Jezusem koncentrować się na sobie, zamykać w świecie własnych problemów i doświadczeń. Zostaliśmy zaproszeni do kochania, czyli otwierania się na innych. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, poproś Ducha Świętego, aby stał się twoim nauczycielem głębokich relacji z Bogiem i ludźmi. 

Na koniec podziękuj Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu za to, czego mogłeś doświadczyć w czasie tej modlitwy.