24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Saturday, 25 maja 2019

Okres wielkanocny, J 15,18-21
św. Beda Czcigodny

Być uczniem Chrystusa nigdy nie było łatwo. W dzisiejszej modlitwie ujrzyj siebie jako chrześcijanina w świecie współczesnym. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,18-21 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał». 

Czy świat cię nienawidzi? Według słów Jezusa, jeśli jesteś kochany przez otoczenie i odnosisz sukces za sukcesem przy aplauzie ludzi, może to być znak, że nie dałeś się jeszcze wybrać Jezusowi. Jezus nie wybiera nas do zła, lecz do wielkich rzeczy, które osiąga się z trudem. Przyjrzyj się swojemu życiu: swoim marzeniom i planom, działaniom i ich efektom. Dla kogo to wszystko robisz? Co jest podstawowym motywem twoich działań? 

Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Było to powodem prześladowań i ostatecznie skazania Go na śmierć. Czy starasz się żyć w prawdzie? Czy poniosłeś kiedykolwiek przykre konsekwencje wierności Bogu lub zasadom moralnym?

Jezus składa ci dzisiaj obietnicę. Jeśli będziesz w Nim trwać, to ludzie będą zachowywali twoje słowo, tak jak po dwóch tysiącach lat nadal zachowują Jego. Bóg na świecie działa miłością, czyli relacją. Jezus przychodzi do każdego człowieka z osobna. Dziś chce przyjść do kogoś przez ciebie. Posłuchaj jeszcze raz Ewangelii i spróbuj zobaczyć w niej zaproszenie, a nie ostrzeżenie.

Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś odrzucenia ze względu na Jezusa – ciesz się. Jest to znak, że stajesz się do Niego podobny. Proś Pana, aby dał ci siły, byś umiał być wierny.