24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Friday, 24 maja 2019

Okres wielkanocny, J 15,12-17 
NMP Wspomożycielka Wiernych

Wyobraź sobie, że jesteś w wieczerniku razem z Jezusem i apostołami. Wycisz swoje zmysły i pozwól sercu usłyszeć, jak Jezus się odsłania. Jak odkrywa przed ludźmi największą tajemnicę. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 15,12-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali». 

Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. To On pierwszy nas wybrał i umiłował. Ciebie Bóg też wybrał, jesteś Jego przyjacielem. Jak się z tym czujesz?

Być przyjacielem Jezusa, znaczy wykonać Jego ostatnią wolę i przejąć spadek – skarbiec Bożych darów i łask. Jezus prosi, byśmy Jego miłość przyjęli. Byśmy ją ponieśli dalej, dzieląc się nią jak chlebem. Pomyśl, kto w twoim otoczeniu wciąż na nią czeka. Do kogo możesz zanieść miłość Jezusa? 

Kto kocha, nie stoi w miejscu, lecz stale szuka sposobu, by kochać bardziej i więcej. Otwiera się na Boże poruszenia, by pomnażać owoce ducha. Miłość wzajemna to największe przykazanie i powołanie człowieka. Posłuchaj, jakim echem odbijają się w twojej duszy słowa Jezusa: „abyście szli i owoc przynosili”. Jaką misję dla siebie w nich odnajdujesz? 

Sam Jezus zachęca nas dzisiaj, by prosić Ojca o wszystko. Przyjmij Jego przykazanie miłości w całej wolności i otwartości serca. Proś z ufnością, w imię Syna.