Wyobraź sobie osobę, która dowiedziała się, że niedługo będzie musiała odejść z tego świata. Zostawia wszystko, czym żyła, rodzinę i bliskich. Ma nadzieję, że sobie poradzą, Że będą żyli zgodnie z tym, co przekazywała im przez całe życie. Powierza ich Bogu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 14,27-31a 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał». 

Jezus pragnął objawić Ojca i Jego ogromną miłość przez wszystko, co sam mówił i robił na Ziemi. Pokazał, że tylko wypełniając Jego wolę do końca, można na tę miłość odpowiedzieć. Teraz odchodzi. Idzie prosto w ramiona Ojca. Oczekiwanie na to spotkanie daje mu siłę i radość. Jak ty starasz się na co dzień odczytywać natchnienia i za nimi podążać? 

Jezus jest pełen miłości i troski. Pragnie przygotować uczniów na trudne wydarzenia. Obdarza swoim pokojem, przestrzega przed lękiem i zwątpieniem. Napełnia serca uczniów nadzieją i radością płynącymi z miłości, która do końca spełnia wolę Ojca. Co tobie daje siłę w trudnych doświadczeniach?
Jedyną wolą Jezusa jest: „Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał”. Jakie dobre i święte pragnienia wzbudza Bóg w twoim sercu?

Jezu, pełen miłości do Ojca, do końca spełniasz Jego wolę. W największym cierpieniu pragniesz jedynie Jego chwały. Uzdolnij mnie do takiej miłości, która nie cofa się przed niczym, Spraw, by pragnienie Twojej chwały nieustannie mi towarzyszyło.