24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Monday, 20 maja 2019

Okres wielkanocny, J 14,21-26
św. Bernardyn ze Sieny

Jest nowy dzień. Dzień nadziei. Bóg chce się z tobą spotkać. Jak odpowiesz na Jego zaproszenie? Otwórz swoje uszy i serce. Zaproś Ducha Świętego i pozwól mu działać podczas tej modlitwy. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 14, 21-26 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem». 

Miłość nie wyraża się samymi tylko deklaracjami. Nikt nie chciałby być kochany tylko w teorii. Słowa Jezusa wypływają z miłości. Ta miłość pokazuje, jak cennym darem zostaliśmy obdarzeni. Dzięki temu przykazania Boże nie są już ciężarem. Ich wypełnianie może radować serce. Jaki jest twój stosunek do przykazań?

Jezus daje obietnicę. Tą obietnicą jest trwanie w miłości. Jej owocem może być objawienie się Boga w naszym życiu. To trwanie nie jest jednak łatwe. Trzeba walczyć z własnymi słabościami i pokusami, mając przed oczami cel, którym jest przyjęcie Ducha Świętego. Co chcesz teraz powiedzieć Jezusowi?

Jezus nie mówi o tym, że warunkiem miłości Boga  jest nasza miłość. Bóg nas ukochał, zanim cokolwiek dla Niego zrobiliśmy. Słowa Jezusa mają nam uświadomić, że miłość jest pełna wtedy, kiedy jest wzajemna. Bez wzajemności nie może rozkwitnąć. Jakie poruszenia w twoim sercu wywołują te słowa?

Poproś Jezusa o radość dzielenia z Nim Jego miłości i pogłębienia tej relacji.