24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Thursday, 16 maja 2019

Okres wielkanocny, J 17,20-26
Święto św. Andrzeja Boboli

Czy wiesz, że Jezus będąc na ziemi modlił się konkretnie za ciebie? Jego troska sięgała dwa tysiące lat naprzód. Zobacz Jezusa w wieczerniku, który widzi ciebie modlącego się tu i teraz. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 17,20-26 
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę  moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Jezus modli się o jedność. Jedność jest niezwykle trudna na każdym poziomie naszego życia. Nie żyjemy w zgodzie z najbliższymi w rodzinie, wchodzimy w konflikty w pracy i szkole, myślimy źle o ludziach przypadkowo spotykanych na ulicy. Nie umiemy przepraszać i prosić o przebaczenie, ale często również przyjmować słów skruchy. Zastanów się, czy jesteś osobą, która w swoim otoczeniu wprowadza więcej jedności i pokoju czy podziałów i niezgody. 

Jezus modli się o jedność, a to znaczy, że jest ona darem Boga. Jedność jest znakiem obecności Boga – tak jak powiedział Jezus: „aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś”. Przypomnij sobie, czy kiedyś stałeś się dla kogoś świadkiem Jezusa przez swoją postawę ocalającą jedność?

Jezus składa obietnicę, że będzie nam objawiał Ojca, a to sprawi, że w naszych sercach przybędzie miłości i poczucia Bożej obecności. Zastanów się, w jaki sposób modlitwa i Słowo Boże cię umacniają? Jak często z tego korzystasz?

Jezus troszczy się o nas, choć za chwilę będzie cierpiał i umrze. On pragnie, abyś ty, ja, my - stanowili jedno - w Bogu. Zapragnij tego razem z Nim.