24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Tuesday, 14 maja 2019

Okres wielkanocny, J 15,9-17
Święto św. Macieja, Apostoła

Dzisiaj Jezus zaprasza cię do trwania w miłości. Wsłuchaj się w tekst Ewangelii. Wzbudź w sobie pragnienie zrozumienia tych słów. Uciesz się nimi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 15,9-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Czasami wydaje ci się, że wszystko zależy od ciebie, rozpoczyna się od twojej osobistej decyzji. Dzisiaj Jezus przypomina, że początek wspaniałej przygody życia jest w Bogu, a nie w twoim postanowieniu. To Jego łaska sprawiła, że możesz być Jego uczniem i przyjacielem. A to zobowiązuje do odpowiedzenia Mu swoją miłością. Co chcesz powiedzieć teraz Jezusowi? 

Bóg zechciał zamieszkać w twoim sercu. Wypełnił je swoją miłością. Ta miłość staje się obecnością, która uzdalnia cię do wydawania dobrych owoców. Bo nie jest to tylko jeden z elementów twojego życia, ale jego fundament. Jezus czyni cię swoim przyjacielem. Jakie uczucia rodzą się teraz w twoim sercu?

Wsłuchując się kolejny raz w tekst Ewangelii zastanów się nad drogą podążania za Jezusem. To On cię wybiera. On uzdalnia cię i posyła w różne miejsca, do różnych ludzi. Stawia przed tobą rozmaite zadania i chce, żeby owoce były dobre. Jaka będzie twoja odpowiedź na propozycję Jezusa?

Podziękuj Jezusowi za to wybranie i posłanie. Poproś Go o dar radości na drodze podążania za Jego przykazaniami.