24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Monday, 13 maja 2019

Okres wielkanocny, J 10,1-10
NMP Fatimskiej

Wyobraź sobie bramę. Tę, którą masz albo jaką chciałbyś mieć w swoim domu. To brama, do której klucz masz tylko ty. Jezus też mówi dzisiaj o bramie. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana.
J 10,1-10 
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Za bramą często jest inny świat. Masz w swojej codzienności różne „bramy” i wybierasz, kogo lub co przez nie wpuszczasz. Jezus, jako troskliwy pasterz, staje w każdej z nich. Delikatny głos Pasterza zaprasza człowieka do intymnej więzi, relacji ze sobą. Jak głos Jezusa objawia się w twoim życiu? 

Tym co pozwala ci rozpoznać głos Jezusa w twoim życiu, jest łaska wiary otrzymana na chrzcie świętym. W codziennym życiu często musisz wybierać spośród różnych głosów, które słyszysz. Jak rozpoznajesz głos Jezusa każdego dnia? 

Słuchanie Jezusa otwiera często inną perspektywę. Może zdarza się, że Go słyszysz, ale nie rozumiesz, co mówi. On jednak nieustannie zaprasza cię do relacji – relacji miłości. Słuchając po raz kolejny tekstu Ewangelii spróbuj rozpoznać głos Jezusa, który mówi o twojej relacji z Nim. Czy ten głos przechodzi przez bramę, do której klucz masz tylko ty?

Głos Jezusa to głos przynoszący życie. Najłatwiej można go rozpoznać w swoim sercu. Na zakończenie tej modlitwy trwaj kilka chwil wsłuchując się w ten głos tu i teraz – w twoim „dzisiaj”.