24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Sunday, 12 maja 2019

Okres wielkanocny, J 10,27-30 
IV niedziela wielkanocna

Była zima, połowa grudnia, czas żydowskiego święta hanukkah. Oczyma wyobraźni zobacz Jezusa przechadzającego się przez portyk Salomona i nauczającego. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 10,27-30 
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Jezus zna swoje owce. One Go słuchają i naśladują. Ta wiedza nie jest zagrożeniem dla owiec, ale źródłem ich życia. Bóg zna każdego, wie o nas wszystko. Nie jest to jednak wiedza skierowana przeciwko człowiekowi. Bóg nie zbiera o nas informacji na sposób korporacji mediów społecznościowych czy służb specjalnych. Wszechwiedza Boga jest dla dobra człowieka, dla jego życia w pełni. Pomyśl przez chwilę o tym, że Bóg na ciebie patrzy i cię zna. Jemu zależy na twoim życiu.

Jezus zapewnia cię dzisiaj, że jesteś w Jego ręce i nikt nie może cię z niej wyrwać. Tak samo nic nie może cię wyrwać z ręki Ojca. Wyznajemy tę prawdę, mówimy o niej, ale jakże często wydaje nam się, że świat jest pod panowaniem zła. Jak często chrześcijanie mówią o dobroci Boga, a w praktyce postępują, jakby świat był w ręku Złego. Czy i ty nie ulegasz tej pokusie?

Jezus jest Synem Bożym, jest Dobrym Pasterzem. To, co było trudne do przyjęcia przed Paschą, dzisiaj nabiera innego znaczenia. Chrystus przeprowadza swoje stado przez śmierć do zmartwychwstania, przez krzyż do chwały. I do ciebie Jezus teraz mówi: Ja Jestem twoim Dobrym Pasterzem. Chodź za Mną!

W chwili szczerej modlitwy stań przed Bogiem. Uznaj w Nim Zbawiciela, Dobrego Pasterza. Powierz się Jego prowadzeniu.