24
06.2021
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Łk 1,57-66.80
0,00 / 0,00

Saturday, 11 maja 2019

Okres wielkanocny, J 6,55.60-69
św. Franciszek de Hieronimo

Jezus przypomina o tym, że Eucharystia nadaje życiu właściwą perspektywę. Porządkuje relacje z Bogiem i innymi ludźmi. Przyjmowanie jej pozwala przemieniać twoje serce i lepiej rozumieć Boży punkt widzenia. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Jana
J 6,55.60-69 
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem». A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?» Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

Hojność Jezusa objawia się w sposób niezwykły, gdy dzieli się swoim Ciałem i Krwią nieprzerwanie od ponad dwóch tysięcy lat. Staje przed tobą w ogromnej prostocie, w chlebie i winie, które mogą wydawać się zwykłe i powszednie. On nie narzuca swojej wielkości i nie zasłania sobą wszystkiego, jest pokorny. Apostołów gorszyła taka prawda. Zastanów się, jaka jest twoja postawa względem Eucharystii? 

Jezus wiedział, kto od Niego odejdzie, kto Go zdradzi oraz że uczniowie będą wątpić. Mimo to dzielił się z nimi swoim czasem, opowiadał o dobroci Boga i zapraszał do swojego życia. Bóg zaprasza także ciebie do naśladowania Go w tym względzie. Czy jest ktoś, komu mógłbyś dzisiaj ofiarować swój czas i uwagę, nie przejmując się tym, jak zostaniesz przyjęty? 

Przed ponownym wsłuchaniem się w tekst Ewangelii spróbuj podobnie jak Piotr odpowiedzieć na pytanie zadane przez Jezusa: Czy chcesz odejść? Nie musi chodzić o całkowite odejście, ale o drobne sprawy, które nie wyjaśniane z Bogiem na bieżąco powodują oddalenie od Niego krok po kroku.

Na koniec podziękuj za to, że możesz każdego dnia przystępować do Eucharystii i przemieniać się na wzór Jezusa. Poproś Ojca, żeby pomagał ci kochać i rozumieć dar, jakim są Ciało i Krew Jezusa.