Wyobraź sobie scenę posypywania głowy popiołem. Zobacz gest, który ma przypomnieć każdemu z nas o potrzebie radykalnego nawrócenia serca i umysłu. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
Mt 6, 1-6. 16-18 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Dzisiejsze nauczanie Jezusa to przykład kontrkulturowości. W skrócie – jeśli komuś pomagasz, modlisz się lub pościsz, to nie ogłaszaj tego na przykład na facebooku, nie chwal się. Jezusowi chodzi o test motywacji – jeśli nic z tego nie będziesz miał, to czy nadal będziesz to robił? Na ile starasz się dla Boga, a na ile dla samego siebie?

Ten test jest niesłychanie ważny, bo zmusza nas do stanięcia w prawdzie. Nawet modlitwa czy post mogą prowadzić w złym kierunku. Mogą nas koncentrować na samych sobie lub dawać fałszywe poczucie bycia dobrym. To sprawia, że nie musimy zajmować się swoimi prawdziwymi problemami i grzechami. Jeśli odnajdujesz się w tej postawie, to przed czym uciekasz? O czym chcesz zapomnieć? Jaki grzech próbujesz zakryć dobrymi praktykami? 

„A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”… To bardzo istotne słowa, bo wskazują owoc naszych działań. Jeśli będę szukał w jałmużnie, modlitwie czy poście bardziej Boga niż siebie, to być może nie będę miał takiej satysfakcji jak dotychczas, a niektóre moje potrzeby nie zostaną zaspokojone. Jednak w dłuższym okresie Ojciec na pewno odpowie. Czy jestem gotów, aby poczekać?

Panie, Ty nigdy nie szukałeś samego Siebie w tym, co robiłeś. Przekieruj moje motywacje i moje spojrzenie na Ojca.