Rodzina. Prawie każdy ją ma. Ta, która cię wychowała, staje się wzorcem postępowania, czasem antywzorcem. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus pokazuje, że wszyscy mamy jednego Ojca, tego samego co Jezus. Czy potrafisz w to uwierzyć? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
J 15, 9-17 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,  co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

„Trwajcie w miłości mojej, aby radość moja w was była”. Jezus zachęca do zachowywania przykazań i pokazuje, że ta droga jest również Jego drogą. Nie wymaga od ciebie niczego, czego sam by nie czynił. A jednak, kiedy słyszysz słowo „przykazania”, czy nie odczuwasz buntu, podejrzliwości, nie zastanawiasz się, jak uniknąć jarzma? Skąd się bierze ta podejrzliwość, skoro Jezus zapewnia, że drogą do radości jest miłość, za którą wszyscy tęsknimy. To właśnie ona jest Jego przykazaniem. 

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Kto przychodzi ci na myśl, kiedy słyszysz słowo „przyjaciel”? Jezus mówi, że miarą przyjaźni jest życie oddane za przyjaciół. Czy doświadczyłeś takiego oddania, czy też wolisz bezpieczniejsze relacje – na odległość? 

Jeśli zdarzyło ci się kiedyś zawrzeć bliższą znajomość z kimś szczególnym, to może przeczuwasz, do czego zaprosił cię Jezus. Jezus jest Królem, który prowadząc do Ojca przedstawia cię słowami: „Tato, to mój przyjaciel, daj mu wszystko o cokolwiek poprosi na Twoją większą chwałę”. 

Ojcze Święty, Panie Jezu, Duchu, próbujemy Cię zadowolić na różne sposoby, chcąc zasłużyć na Twoje względy, a przecież mamy już wszystko – Twoją miłość. Zabierz mój strach, otwórz oczy serca, pozwól mi odpocząć w Twojej miłości i zacząć żyć w pełni.