Bóg czeka na spotkanie z tobą, ale czy ty czekasz nas spotkanie z Nim? Może modlisz się z przyzwyczajenia, lęku bądź obawy. Pomyśl teraz, jakie są twoje prawdziwe intencje. Czemu dzisiaj zatrzymujesz się na chwilę modlitwy? 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 10,13-16 
Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Pomimo protestów uczniów Jezus pragnie spotkania z dziećmi. Jest jak dobry Ojciec, który ma dla nich czas, poświęca im swoją uwagę, otacza miłością. Czy wiesz, że jesteś tak kochany przez Boga? Czy przypominasz to sobie w momentach kryzysów, trudności i cierpienia? 

Jezus daje za przykład dzieci, które z ufnością i pełnym zawierzeniem przychodzą do Niego. Chce, aby Jego uczniowie mieli coś z dziecięcej postawy w przyjmowaniu królestwa Bożego. Czy jest w tobie takie nastawienie i takie dziecięce zaufanie?

Postawa dziecięcej ufności, to postawa otwartości wobec tego, co przygotował dla nas Bóg. To zaufanie, że cokolwiek stanie się na tym świecie, jest wpisane w Boży plan. Bóg, jako twój Ojciec, wie, co dla ciebie jest najlepsze, co jest najlepsze dla twojego zbawienia. On prowadzi cię do Jego Królestwa. Czy pozwalasz codziennie prowadzić się Bogu?

Podziękuj Jezusowi, że jest twoim przewodnikiem przez życie. Poproś Go o jedną szczególną łaskę dla ciebie.