27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Sunday, 24 lutego 2019

Okres zwykły, Łk 6, 27-38
VII niedziela zwykła

Zapewne znasz powiedzenie „Miłość niejedno ma imię”. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi chyba o najtrudniejszym rodzaju miłości. Poproś Ducha Świętego, aby otworzył twoje serce na tę miłość. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 6, 27-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie»

Nieprzyjaciel to ktoś, kogo się obawiasz, kto ma wobec ciebie złe zamiary, wrogą postawę. Ale czy tylko? Pomyśl o tych, z którymi tobie jest trudno się dogadać. Tych, których nie lubisz, czasem nawet nie wiesz dlaczego. Którzy ubierają się inaczej, słuchają innej niż ty muzyki. Mających inne poglądy czy upodobania. Twoi nie - przyjaciele. Co myślisz, co czujesz w stosunku do nich? 

Inność, różnorodność jest czymś wspaniałym. Każdy z nas jest inny i jedyny w swoim rodzaju. Gorzej gdy słowem „inny” usiłuje się dziś złagodzić to, co kiedyś po prostu nazywało się złem czy grzechem.

W mediach wciąż mówi się o tolerancji. W imię tolerancji masz akceptować wszelkie inności, opinie nie poparte faktami, czy prawa godzące w twoje prawa. Ale Jezus nie mówi o tolerowaniu grzechu. Zło nazywa złem. Ale ludzi każe nam kochać. Czy umiesz oddzielić człowieka od jego czynów?

Jezus stawia przed tobą zadanie. Nie jest nim jednak tolerancja, ale miłość i miłosierdzie. Nie masz być tolerancyjny wobec zła, które widzisz. Ale masz być miłosierny wobec ludzi, którzy to zło czynią. Spróbuj codziennie modlić się za swoich nieprzyjaciół, nawet tych, których nie znasz.