27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Monday, 18 lutego 2019

Okres zwykły, Mk 8, 11-13
bł. Jan z Fiesole, czyli Fra Angelico

Jezus pragnie, abyśmy poznawali Go i szli za Nim, ale nie chce nikogo do tego przymusić. Posłuchaj, co mówi dzisiejszym faryzeuszom.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 8, 11-13
Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę, powiadam wam: żaden znak nie będzie dany temu plemieniu». A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę.

Faryzeusze często po to rozmawiali z Jezusem,  aby Go sprowokować. Tym razem domagali się od Niego cudu, jakby miłość nie była wystarczającym znakiem. Jezus westchnął głęboko z powodu ślepoty tych pobożnych ludzi.  Co chcesz, żeby Jezus dla ciebie zrobił? 

Znak czasu jest tym, co poprzez wydarzenia w świecie, Kościele, w twoim życiu mówi do ciebie Bóg. Jezus zauważa, że przywódcy religijni Izraela potrafią rozpoznawać różne rzeczy, ale nie rozpoznają znaków czasu. Skoro  są zaślepieni, to Jezus ich nie zmusi, aby zobaczyli w Nim Mesjasza posłanego od Boga. 

Chrystus przemawia przez wydarzenia i równocześnie zaprasza do otwarcia oczu i uszu na otaczającą cię rzeczywistość. Czy dostrzegasz w niej Boże działanie? Czy jesteś wrażliwy na znaki Jego obecności? Co znaczącego wydarzyło się ostatnio w twoim życiu?

Poproś Jezusa, abyś był wrażliwy na znaki czasu i rozpoznawał Jego obecność jako Zmartwychwstałego Pana.