27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Tuesday, 05 lutego 2019

Okres zwykły, Mk 5, 21-43
św. Agata

Dzisiaj Bóg chce ci powiedzieć parę słów o zaufaniu do Niego. Wycisz się i wsłuchaj w Jego słowa. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Marka
Mk 5, 21-43
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg jeziora Genezaret, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął». On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości». Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Kobieta przez wiele lat cierpiąca na krwotok może być dla nas znakiem bezradności i rozpaczy. Nadszedł jednak dzień, w którym wszystko się odmieniło. Spotkała Chrystusa. Trudno było się do Niego dostać z powodu tłumu, który Go otaczał. Mimo to zdobyła się na całkowite zawierzenie i postanowiła chociaż dotknąć Jego płaszcza. Czy zrobiłbyś to samo? 

A Jair? Właśnie mu powiedziano, że jego córeczka umarła. Równocześnie usłyszał słowa Jezusa: „Nie bój się, wierz tylko”. Jakiż wysiłek musiał podjąć, żeby zaufać Nauczycielowi. Czasem takiego zaufania Bóg od nas oczekuje – w ciemno, wbrew wszystkiemu. Dając tylko siebie samego jako gwarancję powodzenia. Czy wierzysz Mu wtedy? 

Słuchając jeszcze raz fragmentu Ewangelii, zauważ, że Jezus zwraca się ku osobie, która Mu zaufała. Trwa przy niej w trudnym momencie całkowitego zaufania, a także później. Pokazuje tym samym, że Mu na niej zależy. Tak czyni z kobietą cierpiącą na krwotok. Tak czyni, wskrzeszając córeczkę Jaira. Tak będzie czynił z tobą, gdy tylko Mu zaufasz.

Podziękuj Bogu za każdą chwilę, w której nie zawiódł twojego zaufania. Wyraź nadzieję, że gdy będzie trzeba, tego zaufania nie utracisz.