27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Sunday, 03 lutego 2019

Okres zwykły, Łk 4, 21-30
IV niedziela zwykła

Dzisiaj usłyszysz, jak Jezus na początku swojej działalności publicznej przychodzi do synagogi w Nazarecie. Wyobraź sobie, że też tam jesteś – wśród ludzi, którzy Go znają i pamiętają, jak dorastał w domu Józefa i Maryi. 

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 4, 21-30
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

Jezus po chrzcie w Jordanie i pobycie na pustyni wraca do Galilei, aby głosić nadejście Królestwa Bożego. Przychodzi do Nazaretu i objawia słuchaczom swoje posłannictwo i wypełnienie obietnicy Boga. Z Jego ust płyną słowa pełne łaski i błogosławieństwa. Przyjrzyj się, jak słuchają Jezusa mieszkańcy Nazaretu i jak od podziwu dla Jego słów przechodzą do powątpiewania i zawiści. Inni zaś oczekują pokazu cudów. 

Prorocy Izraela, tacy jak Elizeusz i Eliasz, nie zostali przyjęci przez naród wybrany, ale przez pogan. Podobnie Jezus, nie znajduje wiary u mieszkańców rodzinnej miejscowości. Przyszedł do swoich, a oni Go nie przyjęli. Zastanów się, co może się dziać w sercu Jezusa, gdy jest odrzucany przez swoich pobratymców? 

Sumienie jest ojczyzną Boga w tobie, tam możesz usłyszeć Jego głos. Głos ten możesz przyjąć lub odrzucić przez swoją wizję spraw, wątpliwości lub niespełnione oczekiwania. Słuchając kolejny raz tekstu Ewangelii, spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób słuchasz głosu sumienia?

Na koniec podziękuj Bogu za dar sumienia i za to, że możesz słuchać Jego głosu. Przeproś też za chwile, gdy Go odrzucasz. A może to dobry moment, aby wrócić do codziennego rachunku sumienia?