27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Tuesday, 30 października 2018

Okres zwykły, Łk 13,18-21
bł. Dominik Collins

Czy zdarza ci się zachwycać otaczającym światem i zastanawiać się nad sensem istnienia każdego jego elementu, także tego, którym jesteś ty? Posłuchaj dzisiejszego tekstu Ewangelii i przekonaj się, jaką możesz odegrać rolę w Bożym planie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza.
Łk 13,18-21
Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I mówił dalej: «Z czym mam porównać królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła 
i włożyła w trzy miary mąki, aż wszystko się zakwasiło»


Jezus wskazuje na małe ziarenko, które pozornie zdaje się nie mieć znaczenia – jest niewielkie, prawie niedostrzegalne, łatwo można je przeoczyć pośród innych, okazałych i imponujących elementów przyrody. Jednocześnie jednak zwracają  uwagę możliwości, potencjał i dynamika, jaka się w nim kryje: z małego i niepozornego ziarna w sprzyjających warunkach może wyrosnąć wspaniałe i silne drzewo, dające oparcie innym.

Pan Bóg buduje swoje Królestwo ufając i wierząc w nas wszystkich, każdemu nadając znaczenie, sens i obdarzając możliwościami. Od ciebie zależy, czy i jak je wykorzystasz, jaką wybierzesz drogę do działania w Kościele. To właśnie twój entuzjazm i zaangażowanie mogą wspierać Boga w szerzeniu miłości Jezusa. Do jakiego zaangażowania zaprasza cię dzisiaj Jezus?

Może wydaje ci się, że twoja rola w Kościele jest niewielka, myślisz, że jesteś tylko niepozornym, małym ziarnem, a inni mogą i czynią znacznie więcej. Pamiętaj jednak, że twoja szczera i głęboka wiara pomaga  tworzyć rzeczywistą wspólnotę duchową. W tej właśnie wspólnocie można rozpoznać i dostrzec Bożą obecność oraz odczuć miłość Pana do świata i ludzi, których stworzył. Wyobraź sobie kulę śniegową, która tocząc się nabiera wielkości, prędkości i dynamiki. Z tobą jest podobnie – musisz tylko „wstać z kanapy”...

Poproś Ducha Świętego o światło, aby odkryć możliwości, potencjał i sprawczą siłę, które pomogą ci dzielić się z innymi miłością do Jezusa.