27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Thursday, 25 października 2018

Okres zwykły, Łk 12,49-53
św. Chryzant i Daria

W dzisiejszym fragmencie wsłuchaj się w słowa Jezusa o ogniu, który pragnie rzucić na ziemię. Jak Jezus tłumaczy na czym ten ogień będzie polegał i jakie mogą być jego konsekwencje.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,49-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

Ogień, o którym mówi Jezus, to ogień Ducha Świętego, który jest potrzebny zarówno do głoszenia Ewangelii, jak i do życia cnotami ewangelicznymi. Jest potrzebny do ciągłego nawracania się i do codziennego stawania przed Bogiem w modlitwie serca. Pozwól Jezusowi tchnąć ten ogień Ducha w twoje istnienie. Pozwól mu na to z otwartością serca bez kalkulowania co z tego może wyniknąć. 

Ogień, o którym mówi Jezus, z pewnością dotyczy naszych emocji. Jeśli te emocje są dobrze skierowane, będą przynosiły owoce w naszej codzienności. Wtedy zachęcimy innych do modlitwy, gdy zobaczą, że w nas płonie nieugaszony żar. Pozwól zapłonąć swemu wnętrzu pragnieniem Boga, a wtedy inni przyjmą dobro przez ciebie i nie będzie rozłamu, a podziały w twoim otoczeniu zaczną zanikać. 

Jeszcze raz posłuchaj o ogniu. Ogień także oczyszcza. Oczyszcza nasze uczucia z nieuporządkowanych przywiązań. Gdy znikają nieuporządkowane przywiązania, znikają także podziały. Wtedy nie tylko ludzie będą przyjmowali dobro przez ciebie, ale także będą udzielali tego dobra tobie.

Na zakończenie porozmawiaj z Jezusem i poproś Go niech tchnie ogień Ducha Świętego w twoje życie. Ponawiaj tę prośbę wielokrotnie w najbliższych dniach.