27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Tuesday, 23 października 2018

Okres zwykły, Łk 12,35-38
św. Jan Kapistran

Jezus mówi dziś o swoim przyjściu. Porównuje go do obrazu uczty. Wyobraź sobie, że jesteś na uczcie z Panem. Bądź w tym wyobrażeniu przez chwilę.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,35-38
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi oczekujących powrotu swego pana z uczty weselnej, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie”.

Oczekiwanie na ważne wydarzenie łączy się z odczuwaniem radości. Gdy czekasz na spotkanie z ważną dla ciebie osobą, zapewne dobrze się do niego przygotowujesz. Starasz się o każdy szczegół, chcesz jak najlepiej wyglądać, chcesz, by ta osoba poczuła, jak jest dla ciebie ważna. Jak przygotowujesz się na spotkanie z Jezusem? 

Jezus puka do twojego serca i czeka na twoją reakcję, na twoją gotowość, otwartość na Jego przychodzenie w drugim człowieku. On zawsze jest gotowy. Mówi o osobach, które czuwają, że są szczęśliwe. Co oznacza dla ciebie czuwanie i gotowość na Jego przyjście, to dzisiejsze i to w dniu ostatecznym? 

Jezus jest Panem, który każe zasiąść ci do stołu, a sam przyjmuje zadania sługi. Może to być dla ciebie trudne, nie godzić się z twoim obrazem Pana. Jezus przychodząc do twojego serca, chce okazać ci swoją miłość, oczyszczając je. Czy jesteś w stanie tak Mu zaufać, aby pokazać te miejsca, które najbardziej potrzebują Jego pomocy?

Podziękuj Jezusowi za dzisiejsze spotkanie. Poproś Go o łaskę bycia zawsze gotowym na spotkanie z Nim.