27
07.2021
św. Celestyn I Mt 13,36-43 
0,00 / 0,00

Friday, 19 października 2018

Okres zwykły, Łk 12,1-7
śś. Jan de Brebeuf, Izaak Jogues i bł. Jerzy Popiełuszko

Uświadom sobie, że ta chwila jest bardzo szczególna. To czas wyjątkowego spotkania, w którym Jezus ma ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Poproś  Pana o łaskę otwarcia twojego serca na Jego Słowo.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Łukasza
Łk 12,1-7
Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie. Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.

Jezusowe ostrzeżenie skierowane do faryzeuszy jest w gruncie rzeczy wezwaniem do dbania o prostotę serca i jednoznaczność postaw. Jezus przypomina, że przyjdzie taki moment, w którym każde wypowiedziane słowo stanie się jawne, odkryte. W jaki sposób komunikujesz się z innymi ludźmi i z Bogiem? Jak używasz daru mowy? 

Pan zachęca dziś do odwagi. Bycie chrześcijaninem jest wymagające i trudne. Nie od każdego Pan Bóg oczekuje ofiary z życia na drodze męczeństwa, ale każdego zaprasza do odważnego bycia świadkiem w codzienności. A ty  jakim jesteś świadkiem Jezusa pośród spotkań z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi, którzy drwią z wartości chrześcijańskich? 

Jezus przypomina także, jak wiele znaczysz dla Boga i jak wielka jest twoja wartość w Jego oczach. Ojciec w niebie troszczy się o ciebie każdego dnia. Zna cię doskonale i pragnie jedynie twojego dobra. „On nie pozwoli zachwiać się twej nodze, ani się zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże”, jak mówi psalmista. Spróbuj przyjrzeć się postawie wdzięczności w swoim życiu i temu, w jaki sposób wyrażasz ją względem Pana Boga. Posłuchaj jeszcze raz Ewangelii i usłysz, z jaką troską Jezus zwraca się do ciebie.

Porozmawiaj teraz z Panem o tym wszystkim, co odkryłeś na dzisiejszej modlitwie. Mów do Niego tak, jak przyjaciel mówi do Przyjaciela, prosząc, aby udzielił ci łaski prostoty serca w relacjach z Nim, z ludźmi, których spotykasz, i z samym sobą.